NYHET: Rapport konstaterar att eldrivna vägtransporter krävs för att nå klimatmålet

En ny rapport från SNS visar infrastrukturens betydelse för att nå klimatmålen.

”Maria Bratt Börjesson: Eldrivna vägtransporter är det enda långsiktigt hållbara sättet att kraftigt minska utsläppen från transportsektorn.

Elvägar mellan storstäder kan sänka utsläppen från tunga lastbilstransporter med en tredjedel. Och med utbyggd laddinfrastruktur och förstärkt elnät kan vi utnyttja att allt fler personbilar åtminstone delvis är eldrivna.”

Läs mer.