NYHET: DÅLIGA KOMMUNALA VÄGAR HINDER FÖR FÖRETAGSKLIMATET

”Resultaten i årets undersökning Lokalt Företagsklimat visar att brister i infrastrukturen är ett tilltagande problem. Nu är upprustning av det kommunala vägnätet en av de mest prioriterade åtgärderna om företagen får bestämma.”
 
Värst verkar läget vara i länen Jämtland och Kalmar. Där får infrastrukturen 2,5 i betyg på en sexgradig skala i undersökningen Lokalt Företagsklimat, samtidigt som cirka 30 procent av företagen i länen ser infrastrukturen som ett tillväxthinder.