NYHET: TRAFIKVERKET FÅR I UPPDRAG ATT FÖRBÄTTRA VINTERVÄGHÅLLNINGEN

Vintern kanske känns långt borta för många. Men hur farbara våra vägar är vintertid är en fråga som engagerar. Det har kanske varit mer tydligt än någonsin den gångna vintern, inte minst efter kaoset som uppstod på E22 där omkring 1000 fordon fastnade i snökaoset.
 
Regeringen har lyssnat på kritiken och ger nu Trafikverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur vinterväghållningen kan förbättras, vilket välkomnas av Transportföretagen.