NYHET: DÅLIGA VÄGAR FÖRSÄMRAR FÖR TURISMEN

Många delar av samhället drabbas när infrastrukturen brister.
 
”När bristerna i landets infrastruktur diskuteras är det ofta godstrafik och arbetspendling som diskuteras. Inte lika ofta dryftas besöksnäringens behov av tillförlitliga vägar, tåg som går i tid och väl fungerande flygplatser.”
 
Väl underhållen och utbyggd infrastruktur gynnar hela landet och hela arbetsmarknaden.