NYHET:FÖRÅLDRADE BYGGPLANER SINKAR SVENSK INFRASTRUKTUR

Den svenska infrastrukturen sackar efter. Enbart det eftersatta underhållet är uppe i 70 miljarder kronor och då är nya behov inte medräknade. Det skapar problem för landets företag att växa.
Nu behövs ett helt nytt sätt att arbeta, menar Svenskt Näringsliv.
 
✅ Resor och transporter är en förutsättning för ekonomisk utveckling.