NYHET: STORT BEHOV AV INFRASTRUKTUR FÖR ATT BEHÅLLA KONKURRENSKRAFTEN

Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg efterlyser bland annat mer satsningar på infrastruktur för att Sverige och Europa ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen.
 
”– Du har fortfarande inte fyrfiligt mellan Stockholm och Göteborg – kom igen. Sverige behöver investeringar i infrastruktur. Och eftersom politiken alltid pekar på starka budgetbegränsningar så frågar jag vad alternativen är – och då är det ofta avgiftsbelagda lösningar. Låt oss ha en debatt om det, i Sverige är det liksom inte tillåtet att betala för att åka på en väg. Men om du åker ner på kontinenten så får du betala i alla länder i stort sett. ”
 
✅ Att satsa på vägarna är att investera i framtiden!