DEBATT: TRANSPORTER OCH MOBILITET KRÄVS FÖR LEVANDE STÄDER

Tommy Letzén, vd, Motorbranschens Riksförbund, MRF skriver i Dagens Industri om städernas infrastruktur- och trafikplanering.
 
”Många stadskärnor har det tufft i tider av nya arbetssätt och ändrade handelsmönster. Alla sorters mobilitet krävs då för att locka fler besökare till affärer och arbetsplatser. Ett myllrande gatuliv förutsätter att även bilister ges tillträde till staden. Då måste mobiliteten utvecklas och inte begränsas.”