NYHET: E6 ÖPPNAR TIDIGARE ÄN FÖRVÄNTAT

Det var ett stort avbräck när E6 på västkusten rasade i höstas. Transporter och infrastruktur är nödvändiga för att allt annat i samhället ska fungera, inte minst näringslivet.
 
”Trafikverket öppnar E6 förbi Stenungsund för trafik tidigare än beräknat. Redan i sommar ska vägen vara klar för genomfartstrafik. Arbeten med att färdigställa sidoområden och ramper kommer att pågå under hösten.”