NYHET: MER UNDERHÅLL OCH RÄTT NYINVESTERINGAR

Produktivitetskommissionens, som tillsatts av regeringen, har uppdrag att analysera vilka faktorer som påverkar produktivitetstillväxten och tar bland annat upp frågan om infrastruktur och ekonomisk tillväxt. Man konstaterar följande.
 
– Den första är att fokus nu bör ligga på att det befintliga systemet upprätthålls och inte försämras, alltså att underhåll och reinvestering prioriteras högre.
 
– Den andra är att det blir viktigare att välja rätt nyinvesteringar för att få goda produktivitets- och tillväxteffekter av de medel som investeras. För att göra dessa bedömningar behövs ett effektivt system för planering och urval av åtgärder.
 
– Den tredje är att samhällsekonomisk analys generellt sett är ett bra verktyg för att göra detta urval.