NYHET: Effektivisera transporterna vid e-handel

”Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara transporter i sin e-handel. Det är några av de åtgärder som Trafikanalys lyfter fram i ett regeringsuppdrag om hur e-handelns transporter kan effektiviseras.”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I ett uttalande välkomnar Motorbranschens riksförbund (MRF) den rapport som Trafikanalys idag redovisat gällande regeringsuppdraget om hur e-handelns transporter kan effektiviseras. Särskilt förslaget att e-handelsföretagen ska ge kunderna information om miljöpåverkan från olika leveransalternativ är värdefullt.

Läs mer här.

Ta del av hela Trafikanalys redovisning här.