NYHET: El, vägar, järnvägar och vatten – det viktiga underhållet skjuts på framtiden

Ännu en ny rapport visar att vägnätet i Sverige är eftersatt och att resurserna inte räcker till behoven.
 
”Anslaget till drift och underhåll av det statliga vägnätet befinner sig på historiskt låga nivåer, mätt som kronor per fordonskilometer. Tidigt 1990-tal låg drift och underhållskostnaderna på 20 öre per fordonskilometer, jämfört med 13 öre 2018.”
 
Allt mer uppenbart; det måste satsas mer på infrastrukturen!