NYHET: Nu vårstädas vägarna och trafiken leds om

Det är vår och vägarna ska städas runtom i landet. Trafiken leds ibland om när vägar lagas, städas och vägbrunnar slamsugs.
Viktigt att vägarna underhålls och att störningarna minimeras när det görs