NYHET: statusen på våra vägar

Sverige har en underhållsskuld på våra statliga vägar. Den beräknas till omkring 19 miljarder kronor år 2020 och beräknas växa till 42 miljarder kronor 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägunderhållet, enligt rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll.

På den här sidan (länk nedan) kan du se tillståndet på de statliga vägarna visualiserat i rött, gult och grönt. Mörkrött är vägar i mycket dåligt skick, rött är vägar i dåligt skick, gult är vägar med tillfredsställande skick, grönt i bra skick och mörkgrönt i mycket bra skick. Kategoriseringen av vägarna vilar på tillståndsindexet som presenterades i rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll.

Hur mår vägarna där du bor? Röda, gula eller gröna?