NYHET: FLER OMKOMNA I VÄGTRAFIKEN 2022

Varje person som omkommer eller skadas i trafiken är en för mycket. Det finns all anledning att fortsätta att satsa på säker infrastruktur. Resurser måste till för att nollvisionen ska kunna uppnås!
 
”Under 2022 har 220 personer omkommit och 15 437 personer skadats i vägtrafiken (1 929 svårt skadade och 13 508 lindrigt skadade). Det är tio fler omkomna jämfört med 2021. Det visar de preliminära uppgifterna som sammanställts av Transportstyrelsen fram till den 11:e januari 2023.”