NYHET: FÖRBÄTTRA VÄGNÄTET ISTÄLLET FÖR ATT SÄNKA HASTIGHETEN

 ”Sverige har 10 000 mil statliga vägar och 1 500 mil järnväg, ett delvis eftersatt vägunderhåll och Nollvision. Där någonstans sker en krock mellan intressen av att komma fram fort och säkert, politiska ambitioner och för lite resurser till vägarna.”
 
Mer resurser behövs till infrastrukturen för bättre säkerhet och samhällsekonomiska vinster!