NYHET: trafiksäkerhetsmålet 2030

”Regeringen har fattat beslut om ett halveringsmål för 2030. Det innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 133 och antalet allvarligt skadade ska ha minskat till max 3.100 till år 2030.”
 
Ska detta vara möjligt krävs mer investeringar i bättre och säkrare väginfrastruktur.

Här är några exempel på vad Trafikverket gör:  

  • Mötesseparering
  • Anpassning av hastighetsgränser
  • Trafiksäkerhetskameror
  • Korsningsåtgärder
  • Säkra passager för oskyddade trafikanter
  • Åtgärder för ökad och säker cykling
  • Samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät