NYHET: E4 FÖRBIFART STOCKHOLM BYGGS

”E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4:an binder ihop norra och södra Stockholm och gör att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar. För dig som trafikant innebär den nya vägen en enklare och snabbare resa, oavsett om du väljer att åka bil eller kollektivt. Vägen avlastar Essingeleden och innerstaden, och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.”
 
Utbyggd infrastruktur behövs i hela landet, både i storstadsregioner och i glesbygd.
 
Se film här: