NYHET: ALLT DYRARE ATT BYGGA SKOGSVÄGAR – HOTAR ATT SKADA NATUREN

”Enligt en ny rapport har kostnaden för att bygga skogsvägar ökat mycket och om det leder till minskat vägbyggande kan det ge negativa miljökonsekvenser. Fördyringen hänger ihop med det höga priset på diesel, som det går åt mycket av när vägar byggs.”

”Skogsägaren Monica Andersson har byggt en skogsväg, och nu slipper hon köra virket långa sträckor i terrängen, vilket kan ge djupa körskador och läckage av tungmetaller.”