NYHET: ”Regeringens första 100 dagar för landsbygd och infrastruktur”

”Nu har det gått 100 dagar sedan regeringen tillträdde. En viktig prioritering är landsbygdspolitiken, där det sammanhållna Landsbygds- och infrastrukturdepartementet initierat flera viktiga insatser för att hela landet ska fungera.

 – För att hela landet ska fungera behöver vi också bygga ut och underhålla samhällsviktig infrastruktur och det behövs reformer för bostäder och bostadsbyggande. Regeringen vill underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt. Vi prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.”
 
Är man på rätt väg? Kommer det att räcka? Kommentera på våra sociala medier.