NYHET: VÄGFORSKNING ÄR VIKTIGT

För att kunna förbättra vägarna är det viktigt att forskning sker på hur detta kan göras på bästa sätt. Här är ett exempel på hur man gör prognoser för spårdjup på vägnätet.
 
Tyvärr har spårdjupet ökat på det svenska vägarna över tid och kvaliteten på väginfrastrukturen har därmed sjunkit.
 
Mer resurser till underhåll behövs om utvecklingen ska vändas.