NYHET: HÖGRE KRAV PÅ HALKBEKÄMPNING

Sedan början av 2000-talet har inslagen av halka successivt ökat samtidigt som snöfallen blivit färre. Det visar statistik från Trafikverket. När vädret växlar mycket kring noll grader ställer det höga krav på både trafikanter men också de som arbetar med att halkbekämpa.
 
Halkbekämpning är en viktig del av väghållningen som kräver resurser.