NYHET: riksdagsdebatt om transporter

Miljöpartisten Daniel Helldén har i en interpellation, adresserad till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), ifrågasatt hur regeringen ska klara av att nå de klimatpolitiska målen för transportsektorn. Helldén menar att ”transportsnålhet” är ett måste. Carlson håller inte med. Istället är han av uppfattningen att det är utsläppen som ska ”jagas” och inte transporterna i sig.
Transportföretagen säger i en kommentar efter debatten att ”Miljöpartiet måste sluta med sina ideologiska skygglappar”.
 
Utsläppen av växthusgaser från personbilar har minskat avsevärt sedan 1990. Det är möjligt tack vare bättre teknik som effektivare motorer exempelvis.
 
Mer om debatten.
 
Utsläppen från biltrafiken minskar.