NYHET: Nytt Kompetenscentrum för vägteknik

För att förbättra väginfrastrukturen krävs kunskap och forskning.
 
”Det svenska vägnätet står inför flera utmaningar. För att möta dem startar nu ett nytt kompetenscentrum för forskning och utveckling inom området. Bakom kompetenscentrumet står fem centrala forskningsaktörer inom ämnesområdet: VTI, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers, KTH och Luleå Tekniska Universitet. Finansiär är Trafikverket.
 
– Det känns väldigt positivt att Trafikverket gör denna långsiktiga satsning på att säkerställa forskningsfinansiering och kunskapsförsörjning inom det vägtekniska området. VTI firar faktiskt 100 år av vägteknisk forskning i år, så det sammanfaller väl med uppstarten av ett kompetenscentrum. Behovet av ny kunskap och kompetens är stort inom hela branschen för att klara utmaningar som klimatförändringar och att kunna nyttja den snabba tekniska utvecklingen, säger Anita Ihs, avdelningschef på VTI.”