NYHET: SPORTLOVSVECKOR INNEBÄR MYCKET TRAFIK PÅ VÄGARNA

Här kan man se vilka vägsträckor med tät trafik under sportloven. (Rödmarkerade).