NYHET: 70-PROCENSTMÅLET ÄR INOM RÄCKHÅLL

Enligt en ny rapport kommer 40 procent av vägtrafiken att vara elektrifierad 2030. Men regeringen behöver satsa på elektrifieringen och branschen behöver långsiktiga förutsättningar.
 
– Vi vill se en politik som strävar efter kostnadseffektiva åtgärder, åtgärder som leder till målet utan att slå undan benen på oss själva. Det finns ett tankegods att vi behöver minska transporterna från dagens nivå om vi ska nå klimatmålen. Förutom att det är helt orealistiskt skulle det vara direkt skadligt. Framtidens transporter är både tysta och rena, och de blir fler, inte färre transporter, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.