NYHET: ”MED TJÄLE KAN TUNGA FORDON TRAFIKERA MINDRE VÄGNÄT”

”Vintertid, när marken är genomfrusen skapar tjälen en ökad bärighet i vägkonstruktioner. I forskningsprojektet ’Tjälade Vintervägar’ undersöks möjligheten att tillåta tunga fordon upp till 74 ton att vintertid trafikera vägar som normalt inte håller för så tunga fordon.”
 
Projektet pågår just nu i Västerbotten. Förhoppningen är att öppna ett större vägnät för fordon upp till 74 ton (BK4) för att öka transporteffektiviteten och minska samhällskostnaderna.
 
Mycket intressant projekt, men vägnätet måste underhållas för att fungera under alla årstider naturligtvis.