NYHET: Vägtrafikens utsläpp minskade med fem procent trots ökad trafik

Preliminära siffror från Trafikverket visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med fem procent under 2022 jämfört med 2021.
 
”Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade till 70 g/km, året innan var snittet 88 g/km. Sverige hade tidigare högst koldioxidutsläpp per kilometer för nya personbilar inom Europa men numera är det bara Norge och Island som har lägre utsläpp per personbil än Sverige.”
 
Ökade transporter och minskade utsläpp går att kombinera!