NYHET: Fler vill pausa trängselskatten

”Allt fler röster höjs för att pausa trängselskatten under coronakrisen för att på så vis underlätta den dagliga persontrafiken in och ut ur staden utan att kollektivtrafiken behöver belastas.”

Läs mer.