NYHET: krisen visar på vikten av att satsa på vägtrafiken

Vägtrafikens nedgång är mångdubbelt större än flygets och tågtrafikens minskningar i spåren av covid 19.

-Detta visar vilken helt avgörande betydelse bilismen har för tillgänglighetsmålen i Sverige, säger Charlie Magnusson på MRF. Större uppmärksamhet måste i krishanteringen ges till att säkerställa att vägtransportsystemets alla delar upprätthålls och fungerar väl. I stora delar av landet utförs nu 100 procent av alla resor med bil.

MRF föreslår: Tidigarelägg väginvesteringar med stor betydelse för tillgängligheten i landet. E-vägarna i norra Sverige, Östlig Förbindelse och Tvärförbindelsen i Stockholm, E6 i Skåne och E20 i Väst.

Läs mer.