Nyhet: Goda råd för bilkörning under påsk

Påskhelgen är en intensiv trafikhelg. Här finns några råd från Trafikverket. Här sägs bland annat att det kan ”…vara klokt att undvika vägar som är väldigt trafikintensiva.”
 
Det visar också på vikten av att vägnätet byggs ut och underhålls. Behoven kommer inte att bli mindre i framtiden!
 
”Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja vägar med mitträcken eller trafiksäkerhetskameror eftersom de är säkrare. Det kan även vara klokt att undvika vägar som är väldigt trafikintensiva. Trafikverket har tagit fram kartor som visar vilka vägar som har mitträcken, trafiksäkerhetskameror och vilka vägar som har tät trafik. Använd gärna kartorna när du planerar din resa, se länkar längre ner.”