NYHET: alltfler personbilar på vägarna

Antalet personbilar ökar. Över tid har antalet bilar vuxit konstant, med undantag för några år då det varit lågkonjunktur. Uppenbarligen värdesätter människor den frihet som bilen innebär, trots alla de kostnader som det innebär att äga och att köra bil. 42 683 fler personbilar var i trafik i slutet av 2021 jämfört med året innan (Trafikanalys). Därför behöver också vägnätet utvecklas och underhållas i takt med att antalet fordon växer. Klicka på diagrammet nedan för att förstora.