NYHET: GRANSKNING AV NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens planering av transportinfrastruktur i nationell plan.
 
”Det finns indikationer på att många av de åtgärder som väljs ut till nationell plan inte är samhällsekonomiskt lönsamma. Till exempel visar Trafikverkets egna beräkningar att åtgärderna i nuvarande plan i genomsnitt bara ger 70 kronor tillbaka i samhällsekonomiska nyttor (ökad tillgänglighet, förbättrad säkerhet, minskade utsläpp etc) per spenderad hundralapp. Trafikverket konstaterar samtidigt att ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma nya vägar och järnvägar har valts bort.”
 
Viktigt att resurserna används på ett effektivt sätt!