DEBATT: TRANSPORTER OCH INFRASTRUKTUR VIKTIGT I TUFFA TIDER

Det är ytterst viktigt att skapa bra förutsättningar för bilen och alla former av transporter om vi ska klara oss igenom lågkonjunkturen på bästa sätt..
 
Tommy Letzén, VD, Motorbranschens Riksförbund, MRF, skriver i GD.se.
 
”Men mer måste göras, inte minst i form av investeringar i laddmöjligheter och modern väginfrastruktur. Infrastrukturen bör åtminstone ha kvar samma kvalitet som i dag, men helst bör den naturligtvis även utvecklas med fokus på hållbarhet och säkerhet. Det är en klok framtidsinvestering.”