NYHET: ENSKILDA VÄGAR VIKTBEGRÄNSAS VID TJÄLLOSSNING

”Nu närmar sig den period på året med tjällossning då kommunen behöver viktbegränsa de enskilda vägar där kommunen är väghållare.

Vägarna kommer att begränsas till en maximal totalvikt på fyra ton. Tunga transporter efter dessa vägar rekommenderas att genomföras innan viktbegränsningen börja gälla. Därefter krävs transportdispens.

För att minimera skador på de enskilda vägarna som kommunen sköter, uppmuntrar trafik- och parkavdelning alla som planerar tyngre transporter efter dessa vägar att, i den mån det är möjligt, göra bort dessa innan vikten begränsas. När viktbegränsningen börjat gälla behövs en transportdispens för att framföra fordon med totalvikt på över fyra ton.”

Läs mer.