NYHET: Grönt ljus!

 Grönt ljus – nu tas många restriktioner bort helt och hållet!
 
Väg- och biltrafiken är snart tillbaka på samma nivåer som 2019. Samtidigt har dess andel av resandet ökat under pandemin. Kanske blir detta ett bestående mönster? Oavsett måste planeringen ta höjd med för mer resande när befolkningen växer och ekonomin utvecklas.
 
”– I början av pandemin minskade resandet på vägarna i länet med cirka 20 procent, men har sedan dess återhämtat sig och ligger i dagsläget strax under 2019-års nivå. På vissa vägar har trafiken ökat medan det är mindre trafik på andra, exempelvis på E4 till och från Arlanda. Det innebär att vissa sträckor redan nu är överbelastade, avslutar Otto Åstrand.”