Debatt: Färre parkeringsplatser fel väg att gå

I en statlig utredning som nu är ute på remiss föreslås kraftigt minskade krav på parkeringsmöjligheter vid nybyggnation för på så sätt skapa hållbara transporter.
 
”Detta är fel väg att gå. Genom ny teknik och smartare trafikplanering kan vi möta framtiden på ett hållbart sätt, inte genom orealistiska ambitioner om minskad bilism och uteblivna parkeringsplatser.”
 
Det skriver Tommy Letzén, vd för Motorbranschen Riksförbund (MRF), i ett debattinlägg på Dagens industri Mobilitet.