NYHET: Infrastrukturpolitik på fel spår

Mycket intressant rapport av professor Maria Bratt Börjesson:
 
– 800 miljarder ska satsas på infrastruktur de kommande tolv åren, enligt regeringens plan. Men det finns inget underlag som visar att nytta för pengarna har haft någon betydelse för valet av investeringar och planen går i sin helhet med ett samhällsekonomiskt underskott.
 
– Nio av tio persontransporter och hälften av godstransporterna går på väg. Ändå föreslås 85 procent av nyinvesteringarna gå till järnvägen.