NYHET: Höj anslagen till våra vägar

I helgen avslutades Riksförbundet M Sveriges kongress. Kongressen antog också följande uttalande: 

”Av alla resor som görs i Sverige sker 9 av 10 på väg och nästan 8 av 10 i bil. Bilen är, och kommer under överskådlig framtid att vara, den möjlighet som många människor har att få vardagen att fungera.

I den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029 satsas allt för lite på vägnätet. Trafikverket hade begärt dubbelt så mycket för att kunna undvika försämringar av det svenska vägnätet. Nu har regeringen aviserat ytterligare medel men fortfarande riskerar vi sämre vägar, i synnerhet på det lågtrafikerade vägnätet. Det hotar trafiksäkerheten.

Säkra vägar kräver dels att vägkvaliteten är hög, dels att hastighetsgränserna är anpassade till vägens beskaffenhet och till trafikflödet.”

Läs mer.