NYHET: De rasar mot dåliga vägar

Ännu ett exempel på undermåliga vägar i landet, här i Värmland.
 
”Boende runt Sölje är förbaskade på traktens dåliga vägstandard och då i synnerhet vägen mot Sölje camping. De vittnar om en väg som mest liknar en guppig tvättbräda.
– Bedrövligt, så här kan vi inte ha det. Vi kräver att vägen ges bättre bärighet, asfalteras och får 40 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet, säger Nils Persson, boende i trakten…”
 
Det måste till ordentliga och långsiktiga satsningar på vägnätet i Sverige.