NYHET: fler väljer bilen under pandemin

Under pandemin har allt fler valt att resa individuellt. Resorna med kollektivtrafiken under sommaren 2020 minskade kraftigt jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Sex av tio resor som ersatts har gått till privatbilism.
 
Vägtrafiken blir än viktigare med andra ord. Viktigt att samhället planerar för det och att det satsas på vägarna.