NYHET: intervju med Maria Bratt Börjesson, VTI, om bilens betydelse

Inför Bilens dag 28 oktober intervjuas professor Maria Bratt Börjesson om vägtrafiken och om varöfr svenskarna kör allt mer bil:

”Det beror delvis på att befolkningen ökar. Det beror också på vi har råd med fler bilar. Men dagens specialiserade och kunskapsbaserade samhälle och arbetsmarknad kräver också att vi reser allt längre. För de flesta resor som görs i Sverige tycker många bilen ger den bästa servicen och kortast restid – vi bor rätt så glest även runt våra storstäder.”

Transporter och resor hänger alltså ihop med den allmänna välståndsutvecklingen.

Läs mer.