NYHET: Hur dåliga vägar ska vi tåla och vad tål vägarna?

Den frågan ställer sig LRF Västra Sverige med tanke på den senaste tidens oväder som fått stora effekter på vägnätet.
 
”LRF har under många år påtalat problematiken med bristande satsningar på det finmaskiga vägnätet och den snabbt ökande underhållsskulden som under 2022 uppgick till ca 23 miljarder kronor bara för de statliga vägarna.”
 
Läs mer.