NYHET: ÖVERSVÄMMADE OCH SKADADE VÄGAR I OVÄDRETS SPÅR

 
Behoven av att underhålla och klimatanpassa vägnätet är stort. Här exempel från Örebro.
 
 ”Tisdagens regn- och åskoväder har bland annat medfört översvämmade vägar, följande kommunala vägar hålls avstängda från tisdag kväll på grund av översvämning:”