NYHET: VÄGUNDERHÅLLET EFTERSATT – OCH LÄR DRÖJA

Det flesta vet nog om att ovädret Hans orsakade stora skador på många vägar i landet. En del av detta hade kunnat undvikas med bättre underhåll.
 
”Det är tydligt att underhållet av infrastrukturen är eftersatt och att stora åtgärder behövs, skriver infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) till GP.”
 
Att underhålla, reparera och förbättra den infrastruktur som finns är en prioritet för regeringen, säger han, men tillägger:
 
”Likafullt kommer det, enligt min bedömning, att kunna ta tid att få till stånd förbättringar i vissa delar.”
 
Mer underhåll och investeringar i väginfrastrukturen behövs snarast!