NYHET: Det nya extremvädret ställer nya krav på både dagens vägnät och framtidens infrastruktur

”Skyfall som spolar bort våra vägar och orsakar jordskred. Stormar som river upp sår i infrastrukturen.
 
Det nya extremvädret ställer nya krav på både dagens vägnät och framtidens infrastruktur.
– Tidigare har det handlar mycket om att minska utsläppen men vi måste framöver också forska på effekterna av klimatkrisen och förbereda oss för dem, sa VTI:s generaldirektör Tomas Svensson under seminariet ´Alltid på väg´ som arrangerades av Kungliga Automobilklubben, KAK.”
 
Väginfrastrukturen måste anpassas efter nya förhållanden, vilket kräver både investeringar, underhåll och mer forskning.
 
Läs mer.