NYHET: VÄGFORSKNINGEN GÖR FRAMSTEG

Tekniken och kunskapen kring att bygga vägar utvecklas ständigt. Så kan infrastrukturen bli bättre och lämna mindre klimatavtryck. Här ett exempel som gäller forskning kring spårbildning.
 
”Spårbildning på vägar är ett växande problem som framför allt beror på skjuvning, de krafter som uppstår genom fordonens framfart och därmed deformerar asfaltbeläggningen. Den effekten tar en ny testmetod hänsyn till”