NYHET: Hur mår vägarna i ditt län?

Nu kan du se hur de statliga vägarna mår i ditt län och din kommun. Transportföretagen har utvecklat tjänsten Våra vägar. 

Transportföretagens Våra vägar, www.varavagar.se, lanserades 2021. På sajten kan du se skicket på alla statliga vägar i Sverige, uttryckt i en färgskala från mörkrött för mycket dåligt skick till mörkgrönt för mycket bra skick. Besökaren kan också se hur vägnätet kommer att utvecklas till år 2031 beroende på hur mycket underhållsmedel som tilldelas vägarna.

Nu har sajten utvecklats med läns- och kommunstatistik. Tillståndsuppgifterna är från 2021 och Jämtlands län har Sveriges sämsta vägar, mer än var femte statlig väg i länet är i mycket dåligt skick. Det finns också uppgifter om tillståndet på BK 4 vägnätet och hur stor andel av vägnätet som är klassat för BK 4 i respektive län. 

Väl fungerande vägar är viktigt för att hela Sverige ska leva, för en god trafiksäkerhet och för att värna Sveriges konkurrenskraft. Underhållsskulden på vägnätet har tillåtits öka år efter år och medlena som regeringen avsätter till vägunderhåll täcker inte behoven. 

Transportföretagens analys ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll” visar att underhållsskulden kommer att öka från omkring 19 miljarder kronor till 49 miljarder kronor 2030. 

-Vi har amorteringskrav på bolån, det är hög tid att vi inför amorteringskrav på underhållsskulden på vägnätet, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. 

Till sidan.