Ddebatt: ANTALET BILAR SLÅR REKORD – BÄTTRE VÄGUNDERHÅLL KRÄVS

”Då fler får tillgång till bil behövs också fler och väl underhållna vägar. Det är dags att investera i infrastrukturen på allvar och fördela resurserna efter hur svenska folket faktiskt reser. Det vore ett sätt att skapa långsiktig hållbara förutsättningar för människors mobilitet. ”
 
Tommy Letzén VD,Motorbranschens Riksförbund, MRF, skriver bland annat i Värmlands Folkblad om vikten av vägunderhåll för att mobiliteten ska fungera i hela landet.