NYHET: Regeringen vill göra det lättare för föreningslivet att nyttja Sveriges vägar

”Det kan i dag vara både omständligt och resurskrävande för föreningar att arrangera verksamhet som till exempel cykellopp på Sveriges vägar. ”Därför ger regeringen nu Trafikverket i uppdrag att analysera och komma med förslag på
hur man kan förenkla arbetssätt och regelverk så att det blir lättare för både arrangörer och myndigheter.
 
– Jag vill att det ska vara lätt att göra rätt för ideella föreningar som vill anordna cykellopp och andra arrangemang på Sveriges vägar. Därför ger regeringen nu Trafikverket i uppdrag att se över om det går att förenkla rutiner och regler i syfte att underlätta för arrangörer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.”