NYHET: Infrastrukturministern anser att det inte är lämpligt att sänka hastigheten

”Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill att Trafikverket ska redovisa sina överväganden som leder till beslut om anpassade hastigheter. Enligt Eneroth finns det bättre lösningar än att sänka hastigheten.”

”Trafikverket har sedan 2014 drivit ett systematiskt arbete för att anpassa hastigheterna på statliga vägar till utformningen av vägen. Detta ska enligt Trafikverket betyda att vissa sträckor kan få se en höjning i tillåten hastighet för att tillåta snabbare pendling och transport.

Samtidigt kan andra sträckor behöva en lägre hastighet för att rädda liv, något som görs för att uppnå myndighetens nollvision om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.”

Läs mer.